Inchide

Trimite unui prieten

Date fizico-geografice

Exportă PDF - Date fizico-geografice Tipăreşte pagina - Date fizico-geografice Trimite unui prieten - Date fizico-geografice

Clima

Clima este temperat continetală, cu nuanţă excesivă. Temperatura medie anuală a aerului este de 9˚C, cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice este de 450 - 500 mm, iar vânturile au frecvenţă şi viteză mare aproape tot anul. Secetele sunt fenomenele meteorologice obişnuite aici, mai ales în Depresiunea Elan.

 

Apa

Reţeaua hidrografică este reprezentată prin pârâul Elan şi alte pâraie mici, cu curgere temporară. Chiar pârâul Elan, cu 17 km din cursul său superioar şi mijlociu, are puţină apă. Pe valea pârâului Elan, în dreptul satului Guşiţei, sunt 3 iazuri mici, care deseori seacă aproape complet.

 

Resurse

Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale).
Ca resurse naturale menţionăm: gresii nisipoase, lenticulare, nisipuri gălbui şi luturi loessoide.

 

Solul

Învelişul de sol este alcătuit din cernoziomuri tipice şi levigate, iar pe dealurile din nord - vestul comunei sunt soluri cenuşii de pădure şi soluri brune podzolite de pădure. Pe versanţii văilor sunt petice de soluri sărăturoase, iar pe şesuri sunt soluri aluviale.

 

Vegetaţia

Vegetaţia este predominat silvostepică, naturală şi antropică, şi stepică. Numai în partea de nord - vest a comunei, sunt căteva păduri de foioase, precum gorun şi stejar în amestec cu carpen, frasin, jugastru, tei, ş.a. Pe şesul văilor creşte vegetaţie higrofilă şi hidrofilă, reprezentată prin cătină şi puţine sălcii.

 

Mediul înconjurător

În teritoriul comunei Dimitrie Cantemir, problemele mediului înconjurărtor se referă în principal la următoarele aspecte negative:

  • Existenţa riscului de inundaţii, limitând posibilităţile de utilizare raţională a terenurilor respective, producând totodată pagube agriculturii şi locuitorilor;
  • Evacuări necorespunzătoare de ape uzate, neepurate;
  • Depozitarea întâmplătoare a deşeurilor menajere în sate.

Toate aceste aspecte negative sunt locale, accidentale, şi de mică intensitate, neinfluenţând esenţial calitatea factorilor de mediu.


 

<