Inchide

Trimite unui prieten

Prezentare generală

Exportă PDF - Prezentare generală Tipăreşte pagina - Prezentare generală Trimite unui prieten - Prezentare generală

Comuna Dimitrie Cantemir aparţine zonei de dezvoltare rurală opt Elan, subzona a opta Elan Est se încadrează în rândul comunelor foarte mari din zone depresionare, specifice câmpiilor deluroase. Este o comună cu populaţie redusă, în descreştere puternică, cu grad ridicat de îmbătrânire, cu grad redus de întinerire şi cu resurse mari de forţă de muncă activă. Comuna are o infrastructură rutieră slab modernizată, un profil economic agricol cu potenţial productiv ridicat, cu resurse silvice puţin semnificative şi cu disponibilităţi reduse pentru diversificarea activităţilor economice neagricole.

Comuna Dimitrie Cantemir se caracterizează printr-o economie de tip agricol, cu dezvoltare modestă şi semnificaţie moderată în economia zonei.

 

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Dimitrie Cantemir se desfăşoară pe depozite argilo - nisipoase şi de gresie nisipoasă, de vârsta Sarmaţianului superior spre baza dealurilor şi a Meoţianului, spre culmea dealurilor.

În albia majoră a pârâului Elan şi a afluenţilor săi, sunt aluviuni argilo - nisioase de vârstă Cuaternară. De aceeaşi vârstă sunt şi luturile - loessoide de pe dealuri.

 

Relieful comunei este caracteristic zonei deluroase, format din dealuri şi văi.
Relieful aparţine în cea mai mare parte Depresiunii Elan - Sărata, iar în partea de nord - vest a comunei sunt Dealurile Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina - Olteneşti.
Albia majoră a pârâului Elan are o lăţime de 600 - 1000 m şi pantă moderată. Înălţimea maximă a reliefului este de 335 m la nord - vest de satul Grumezoaia, iar cea minimă este de 75 m în şesul pârâului Elan, la sud de satul Guşiţei.

<