Trimite unui prieten

Serviciul de transport public local

Exportă PDF - Serviciul de transport public local Tipăreşte pagina - Serviciul de transport public local Trimite unui prieten - Serviciul de transport public local

Obiective specifice
Prin Legea - cadru a descentralizării, autorităţile administraţiei publice locale au dobândit competenţe exclusive în ceea ce priveşte furnizarea către populaţie a serviciilor de transport public local. Având în vedere dispoziţiile legii menţionate, precum şi strategia elaborată la nivel naţional în vederea accelerării dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice centrale au contribuit la crearea unui cadru specific de organizare şi funcţionare a serviciului de transport public local prin adoptarea Legii nr. 92/2007.

Consiliul Local DIMITRIE CANTEMIR, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale căreia îi revin competenţe în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public în comun, urmăreşte ca prin implementarea prezentei strategii locale să asigure atingerea următoarelor obiective în domeniul transportului:

 • crearea unui compartiment de specialitate pentru transportul public local, cu sau fără personalitate juridică;
 • asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport public local din comuna DIMITRIE CANTEMIR;
 • asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţie publică;
 • informarea populaţiei din comună cu privire la dezvoltarea durabilă a serviciului de transport public local;
 • acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane; corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători existente.

Atingerea obiectivelor menţionate contribuie la îndeplinirea cerinţelor utilizatorilor acestui serviciu şi asigură caracterul suportabil al acestuia pentru plătitorii de taxe.

 

Situaţia existentă privind transportul public în comuna DIMITRIE CANTEMIR

Datorită lipsei de fonduri, localitatea DIMITRIE CANTEMIR întâmpină dificultăţi în întreţinerea atât a drumurilor publice, cât şi a sistemului de transport public.

În perioada 2007 - 2013 cele mai importante aspecte ce trebuie luate în considerare sunt următoarele:
a) transportul public trebuie să fie perceput de către publicul larg ca fiind un mijloc de transport: suportabil, confortabil şi avantajos; pentru ca această cerinţa să fie atinsă, sunt necesare investiţii periodice în mijloacele de transport şi infrastructura aferentă. În acelaşi timp, sunt necesare scheme de îmbunătăţire a managementului traficului care să acorde prioritate transportului public.
b) există o nevoie urgentă de reevaluare a reţelei stradale ce este folosită de transportul public şi a tipurilor mijloacelor de transport ce pot fi folosite. Aceasta va necesita o analiză pentru a determina dacă reţeaua actuală poate fi optimizată şi dacă îndeplineşte necesităţile pasagerilor existenţi şi potenţiali.
c) considerând succesul relativ al microbuzului ca o formă de transport atractivă, vor fi luaţi în calcul operatorii privaţi de microbuze care vor continua să opereze. Pentru a evita dublarea rutelor, se va asigura că există concurenţă pentru rute şi nu competiţie pe călători transportaţi pe aceeaşi rută.
Este necesar un pachet important de măsuri de investiţii pentru a facilita revenirea sectorului la un nivel susţinut. Programele de investiţii realiste şi suportabile trebuie pregătite pentru a acoperi necesităţile transportului public din localitatea noastră.
Aceste programe trebuie să aibă în vedere corelarea reţelelor de transport public local cu celelalte servicii de transport public judeţean, regional şi naţional, prin coordonarea graficelor de circulaţie / operare ale operatorilor acestora.
Participarea sectorului privat trebuie luată în considerare, în special acolo unde fondurile locale sunt reduse. În acest scop, va fi evaluată posibilitatea de a introduce scheme de tip PPP pentru gestiunea serviciului şi finanţarea infrastructurii aferente acestuia.

 

Descrierea situaţiei curente a drumurilor din comuna Dimitrie Cantemir:
Satul Grumezoaia:

 • drum asfaltat - 3200 m,
 • drum pietruit - 1856 m,
 • drum de pământ - 6530 m,

Satul Urlaţi:

 • drum asfaltat - 1407 m,
 • drum pietruit - 1069 m,
 • drum de pământ - 1845 m,

Satul Plotoneşti:

 • drum asfaltat - 1686 m,
 • drum pietruit - 2296 m,
 • drum de pământ - 4830 m,

Satul Hurdugi:

 • drum asfaltat - 1876 m,
 • drum pietruit - 1093 m,
 • drum de pământ - 3618 m,

Satul Guşiţei:

 • drum asfaltat -,
 • drum pietruit - 6360 m,
 • drum de pământ - 500 m,

Modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor din satele componente fac parte din proiectele prioritare ale comunei DIMITRIE CANTEMIR în perioada 2007-2013.

 

<